Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:   Keravan Tili-Helena Oy

Y-tunnus:   1086103-1

Osoite: Pohjoinen Makasiinikatu 6 A

00130 Helsinki

Puhelinnumero:  040 584 2995

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yritys:Keravan Tili-Helena Oy

Nimi:   Mauri Köykkä

Osoite: Pohjoinen Makasiinikatu 6 A

00130 Helsinki

Puhelinnumero:  040 584 2995

Sähköposti:  etunimi.sukunimi@keravantili.fi

 3. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tilitoimiston olemassa olevien asiakkaiden osalta asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito.

4. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilön nimi ja yhteystiedot, Henkilötunnus, ja Käyttäjätunnus sähköisiin palveluihin.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tietoja voidaan saada myös viranomaisilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen
perusteella.

 8. Rekisterin suojaus

Manuaalista, paperista aineistoa käsitellään tietoa vastaanotettaessa, siirrettäessä tietoja sähköisiin tietojärjestelmiin ja aineistoja tuhottaessa. Aineistoja säilytetään ennen tuhoamista lukitussa tilassa, jonne pääsyä on rajoitettu.

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tilitoimiston alihankkijoiden tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmiin pääsy on rajattu henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.